PRACA
KIEROWNIK BUDOWY

Miejsce pracy: Lublin
Region: Daleszyce, woj. Świętokrzyskie

Zakres zadań:
- Kierowanie robotami, realizacja inwestycji w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną i harmonogram
- Planowanie robót, bieżące monitorowanie stopnia zaawansowania,
- Nadzór nad technicznymi aspektami inwestycji
- Nadzór nad jakością i terminowością prowadzonych robót, koordynacja pracy podwykonawców oraz pracowników firmy, rozliczanie z wykonanych prac
- Koordynacja zamówień materiałów
- Prowadzenie kompleksowej dokumentacji wykonywanych robót (przygotowywanie dokumentacji odbiorowej, nadzór nad dokumentacją wykonawczą)
- Bieżące raportowanie przebiegu prac
- Nadzór i kontrola budżetu, racjonalne gospodarowanie środkami rzeczowo-materiałowymi i dysponowanie zasobami kadrowymi
- Zarządzanie podległym zespołem
- Współpraca z inwestorem, inspektorem nadzoru, podwykonawcami i dostawcami
- Udział w spotkaniach i naradach

Wymagania:
- Wykształcenie wyższe techniczne –kierunek budownictwo
- Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
- Co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach (mile widziane doświadczenie w prowadzeniu robót konstrukcyjnych na zabytkach)
- Wysoko rozwinięte umiejętności kierownicze
- Znajomość prawa budowlanego
- Znajomość programów: AutoCad, Norma Pro, Excel
- Prawo jazdy kat. B
- Znajomość rynku firm podwykonawczych będzie dodatkowym atutem
- Bardzo dobra organizacja czasu pracy
- Gotowość do pracy w delegacji

Oferujemy:
- Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
- Motywacyjne warunki zatrudnienia
- Możliwość rozwoju zawodowego, podnoszenia kwalifikacji, zdobywania wiedzy i doświadczenia

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.
E:rekrutacja@furmanek.pl
M:+48 797 909 631

Wkładamy serce w kamień!
KIEROWNIK BUDOWY

Miejsce pracy: Lublin
Region: świętokrzyskie

Zakres zadań:
- Kierowanie robotami, realizacja inwestycji w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną i harmonogram
- Planowanie robót, bieżące monitorowanie stopnia zaawansowania,
- Nadzór nad technicznymi aspektami inwestycji
- Nadzór nad jakością i terminowością prowadzonych robót, koordynacja pracy podwykonawców oraz pracowników firmy, rozliczanie z wykonanych prac
- Koordynacja zamówień materiałów
- Prowadzenie kompleksowej dokumentacji wykonywanych robót (przygotowywanie dokumentacji odbiorowej, nadzór nad dokumentacją wykonawczą)
- Bieżące raportowanie przebiegu prac
- Nadzór i kontrola budżetu, racjonalne gospodarowanie środkami rzeczowo-materiałowymi i dysponowanie zasobami kadrowymi
- Zarządzanie podległym zespołem
- Współpraca z inwestorem, inspektorem nadzoru, podwykonawcami i dostawcami
- Udział w spotkaniach i naradach

Wymagania:
- Wykształcenie wyższe techniczne –kierunek budownictwo
- Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
- Co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach (mile widziane doświadczenie w prowadzeniu robót konstrukcyjnych na zabytkach)
- Wysoko rozwinięte umiejętności kierownicze
- Znajomość prawa budowlanego
- Znajomość programów: AutoCad, Norma Pro, Excel
- Prawo jazdy kat. B
- Znajomość rynku firm podwykonawczych będzie dodatkowym atutem
- Bardzo dobra organizacja czasu pracy
- Gotowość do pracy w delegacji

Oferujemy:
- Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
- Motywacyjne warunki zatrudnienia
- Możliwość rozwoju zawodowego, podnoszenia kwalifikacji, zdobywania wiedzy i doświadczenia

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.
E:rekrutacja@furmanek.pl
M:+48 797 909 631

Wkładamy serce w kamień!
KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna

 

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Furmanek Renewal Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Daleszycach 26-021, ul. Świętokrzyska 9, NIP 657-24-37-273, Regon 29245482.
Kontakt z administratorem w sprawach ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą drogi elektronicznej pod adresem: rodo.r@furmanek.pl.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz. W zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu Pracy podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są przepisy prawa. Podanie tych danych osobowych jest obowiązkowe w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek czy informacje o zainteresowaniach) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyrażasz wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne. Podanie tych informacji jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, po prostu nie umieszczaj ich w swoim zgłoszeniu.

Jeżeli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane będą przetwarzane również w celu przeprowadzenia przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Furmanek Renewal Sp. z o.o. S.K.A.

Masz prawo wycofać każdą z wyrażonych przez siebie zgód w dowolnym momencie. Aby to zrobić skontaktuj się z nami pod adresem: rodo.r@furmanek.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

Możemy także przetwarzać Twoje dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, o ile roszczenia te będą dotyczyć postępowania rekrutacyjnego. W takiej sytuacji, podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniach przed sądami lub organami administracji.

 

Odbiorcy danych i przekazywanie danych do państw trzecich

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym na rzecz Furmanek Renewal Sp. z o.o. S.K.A usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takim jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Okres przechowywania danych

Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w przyszłych rekrutacjach Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres 3 lat od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego. Jeżeli nie wyrazisz takiej zgody, to Twoje dane osobowe usuniemy niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz.

 

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, do żądania ich usunięcia i żądania ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz –w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody - prawo do przenoszenia podanych nam danych osobowych. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

 

Źródło danych

Od osoby, której dane dotyczą.

 

Kontakt z administratorem

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące zasad przetwarzania Twoich danych osobowych przez Furmanek Renewal Sp. z o.o. S.K.A lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw skontaktuj się z nami pod adresem: rodo.r@furmanek.pl

Wkładamy serce w kamień!
KAMIENIARZ

Miejsce pracy: Daleszyce
Region: świętokrzyskie

Zakres zadań:
- Praca w zakładzie produkcyjnym przy obróbce kamienia

Wymagania:
- Doświadczenie w obróbce kamienia
- Dokładność i precyzja w pracy
- Dbałość o stanowisko pracy
- Sumienność i zaangażowanie

Oferujemy:
- Stabilne warunki zatrudnienia, jednozmianowy system pracy (w godz. 7.00-15.00)
- Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
- Możliwość rozwoju zawodowego, podnoszenia kwalifikacji, zdobywania wiedzy i doświadczenia

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.
E:rekrutacja@furmanek.pl
M:+48 797 909 631

Wkładamy serce w kamień!
OPERATOR MASZYN CNC

Miejsce pracy: Daleszyce
Region: świętokrzyskie

Zakres zadań:
- Obsługa maszyn CNC w zakładzie produkcyjnym (m.in. Waterjet)
- Wykonywanie elementów zgodnie ze zleceniem

Wymagania:
- Doświadczenie w pracy przy obsłudze maszyn CNC
- Bardzo dobra umiejętność czytania rysunku technicznego
- Mile widziana znajomość programu AUTO CAD
- Precyzja oraz dbałość o stanowisko pracy
- Sumienność i zaangażowanie w wypełnianie obowiązków

Oferujemy:
- Stabilne warunki zatrudnienia, jednozmianowy system pracy (w godz. 7.00-15.00)
- Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
- Możliwość rozwoju zawodowego, podnoszenia kwalifikacji, zdobywania wiedzy i doświadczenia

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.
E:rekrutacja@furmanek.pl
M:+48 797 909 631

Wkładamy serce w kamień!
KSIĘGOWA

Miejsce pracy: Daleszyce
Region: świętokrzyskie

Zakres zadań:
- Weryfikacja dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
- Księgowanie i dekretacja wyciągów bankowych, dokumentów zakupu i sprzedaży
- Ewidencja dokumentów księgowych
- Księgowanie delegacji pracowniczych krajowych i zagranicznych
- Rozliczanie zaliczek pracowniczych
- Uzgadnianie sald rozrachunków z kontrahentami
- Uzgadnianie rejestrów VAT
- Bieżąca analiza kont księgowych
- Przygotowanie sprawozdań dla GUS i US
- Udział w sporządzaniu deklaracji CIT, VAT
- Sporządzanie raportów, zestawień na potrzeby Zarządu

Wymagania:
- Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
- Wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowane w zakresie rachunkowości i finansów)
- Praktyczna znajomość Ustawy o rachunkowości oraz zagadnień z zakresu przepisów podatkowych (CIT, VAT, podatek od towarów i usług)
- Umiejętność pracy w programach finansowo-księgowych (preferowany Subiect, Rewizor)
- Znajomość pakietu MS Office (w tym programu Excel)
- Umiejętność analitycznego myślenia
- Zaangażowanie, dokładność oraz sumienność w wypełnianiu obowiązków
- Dobra organizacja czasu pracy
- Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:
- Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
- Stabilne warunki zatrudnienia
- Możliwość rozwoju zawodowego, podnoszenia kwalifikacji, zdobywania wiedzy i doświadczenia

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.
E:rekrutacja@furmanek.pl
M:+48 797 909 631

Wkładamy serce w kamień!
KIEROWCA

Miejsce pracy: Daleszyce
Region: świętokrzyskie

Zakres zadań:
- Przewóz towarów zgodnie z wyznaczonym harmonogramem
(nowym, komfortowym samochodem marki Mercedes Atego, trasy krótkie, jednodniowe)
- Odpowiedzialność za prawidłowy obieg dokumentów
- Dbałość o powierzony samochód i przestrzeganie zasad BHP

Wymagania:
- Prawo jazdy kat. C (mile widziane C+E)
- Doświadczenie w pracy na stanowisku kierowcy
- Świadectwo kwalifikacji w zakresie przewozu rzeczy
- Aktualne badania lekarskie i psychologiczne

Oferujemy:
- Dobre i stabilne warunki zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
- Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.
E:rekrutacja@furmanek.pl
M:+48 797 909 631

Wkładamy serce w kamień!
MURARZ - TYNKARZ

Miejsce pracy: Daleszyce
Region: świętokrzyskie

Obecnie poszukujemy na stanowisko: Murarz - Tynkarz

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej będzie należeć:
- Prace murarsko – tynkarskie na budowach.

Od kandydata oczekujemy:
- Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
- Zaangażowanie, dokładność oraz sumienność w wypełnianiu obowiązków,
- Poczucie odpowiedzialności za powierzone mienie oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie budowy

Oferujemy:
- Ciekawą pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
- Rozwój zawodowy, możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.
E:rekrutacja@furmanek.pl
M:+48 601 303 480

Wkładamy serce w kamień!