DOTACJE UNIJNE
UE

Innowacyjna gospodarka

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

OPIS PROJEKTU

Dnia 04 października 2013 roku podpisana została umowa Nr UDA - POIG.08.02.00-26-001/13-00 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedmiotem umowy jest udzielenie FURMANEK RENEWAL Sp. z o.o. SKA dofinansowania na realizację Projektu o nazwie „Wdrożenie Systemu B2B integrującego procesy współpracy FURMANEK RENEWAL z partnerami”.

Dofinansowanie projektu wynosi 266.280 zł i stanowi 70,00% kosztów związanych z realizacją niniejszego projektu. Celem Projekt realizowanego przez spółkę FURMANEK RENEWAL jest wdrożenie nowoczesnego systemu B2B wspierającego procesy dystrybucji, dzięki zintegrowaniu z systemami informatycznymi partnerów. Platforma B2B pozwoli na składanie zamówień wraz z procesem wspierającym wyceny na podstawie otrzymywanej dokumentacji technicznej. Partnerzy będą mogli uzyskać informacje o statusie złożonego zamówienia. System umożliwi oznaczanie wyrobów na magazynie wyrobów gotowych, by ułatwić partnerom procesy obsługi zamówień od ich klientów. System B2B usprawni także przepływ informacji między podmiotami (dostawca – hurtownia –odbiorca), co z kolei umożliwi rozszerzenie zakresu współpracy partnerom.

Kontakt: Michał Furmanek E:  michal@furmanek.pl  


 

STAN REALIZACJI PROJEKTU

ETAP OKRES REALIZACJI ZADANIA STAN
ETAP I 08/05/13 - 07/11/13
Rozpoczęcie prac nad środowiskiem pod system B2B, przygotowanie pomieszczeń
Zrealizowany
ETAP II 08/11/13 - 30/04/14 Rozpoczęcie prac nad systemem B2B Zrealizowany
ETAP III 01/05/14 - 31/10/14
Prace wdrożeniowe systemu B2B, działania informacyjne o Projekcie
Zrealizowany

 

WIĘCEJ INFORMACJI O PROGRAMIE

Więcej informacji o dotacjach unijnych i Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka dla działania 8.2. "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B", można dowiedzieć się na poniższych stronach.

Portal Unii Europejskiej http://europa.eu/index_pl.htm
Program Innowacyjna Gospodarka http://www.poig.gov.pl/
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego http://www.mrr.gov.pl/
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości http://www.parp.gov.pl/index/main/
Platforma promocyjna Web.gov.pl http://www.web.gov.pl/