Informacja dla Akcjonariuszy

Furmanek Renewal  z siedzibą: ul. Świętokrzyska 9, 26-021 Daleszyce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000442290, kapitał zakładowy  3 800 000,00 zł, wpłacony w wysokości 11 800 000,00 zł

DRUGIE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE PODJĘCIA UCHWAŁY

Opublikowano 30.11.2021 r.

Drugie zawiadomienie o zamiarze podjęcia uchwały w sprawie przekształcenia formy prawnej Furmanek Renewal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Dokumenty do pobrania z tym samych hasłem co ostatnio.

PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE PODJĘCIA UCHWAŁY

Opublikowano 15.11.2021 r.

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze podjęcia uchwały w sprawie przekształcenia formy prawnej Furmanek Renewal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji - NR 2

Komplementariusz Spółki FURMANEK RENEWAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Daleszycach (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798 z późn. zm.), wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Daleszycach, ul. Świętokrzyska 9.

 

Niniejsze wezwanie jest 2 z 5.

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji - NR I

Komplementariusz Spółki FURMANEK RENEWAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Daleszycach (dalej: Spółka) działając na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798 z późn. zm.), wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Daleszycach, ul. Świętokrzyska 9.

 

Niniejsze wezwanie jest 1 z 5.