NIE ZWALNIAMY TEMPA

Prace na obiektach w Szydłowie prężnie trwają. Do restaurowanego budynku Synagogi wraz z murami okalającymi, i zespołu ruin kościoła i szpitala pw. Świętego Ducha, dołączamy renowację Zamku Królewskiego w Szydłowie.

Zamek królewski w Szydłowie wzniesiony został przez Kazimierza Wielkiego w XIV w., i był kilkukrotnie przebudowywany. Obecnie znajduje się w nim Muzeum Regionalne w Szydłowie. Prace prowadzimy stopniowo, gdyż niektóre części obiektu wymagają wykonania przez nas nowych konstrukcji. Wykonaliśmy m.in. nowe tynki zewnętrzne na bramie wjazdowej oraz przygotowaliśmy konstrukcję stalową wraz z wylaniem stropu żelbetowego w Sali Rycerskiej. Kolejne etapy prac jeszcze przed nami.
Jednocześnie prace na terenie Synagogi prężnie idą do przodu. Przeprowadziliśmy rekonstrukcję murów okalających główny budynek, które wymagały przemurowania i wyspoinowania lica. W celu ich zabezpieczenia wykonaliśmy również warstwę wodoszczelną w koronie muru.

Na terenie zespołu ruin kościoła również prace przebiegają sprawnie. Korony murów przemurowaliśmy i wykonaliśmy warstwę wodoszczelną, w celu ich ochrony. Dokonaliśmy również rekonstrukcji gzymsu znajdującego się w koronie muru od strony zachodniej zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi.

Wkładamy serce w kamień