Plac przed pałacem Biskupów Krakowskich w Kielcach

DATA REALIZACJI: 2014
LOKALIZACJA: POLSKA

W roku 2014 wykonano przebudowę frontowego dziedzińca Pałacu Biskupów Krakowskich wraz z modernizacją infrastruktury technicznej.

Projekt rewitalizacji placu oparto na historycznej ikonografii, tak aby podkreślić barokowy charakter rezydencji oraz nawiązać do historycznego wyglądu placu.

Dziedziniec pałacu jest naturalnym przedłużeniem zrewitalizowanego w ostatnich latach również przez naszą firmę placu Najświętszej Marii Panny przed katedrą, dzięki temu oba miejsca stanowią obecnie spójną przestrzeń.

Wkładamy serce w kamień.