Aktualne oferty pracy

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.
E:rekrutacja@furmanek.pl
M:+48 797 909 631

Wkładamy serce w kamień.

Miejsce pracy: Daleszyce
Region: świętokrzyskie

Zakres zadań:
– Kierowanie działem księgowości i kadr, nadzór merytoryczny i organizacyjny
– Prowadzenie pełnej dokumentacji księgowej i podatkowej w spółce komandytowo-akcyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawą o rachunkowości, przepisami podatkowymi i innymi aktami pokrewnymi)
– Sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych CIT,VAT
– Składanie niezbędnych sprawozdań i wymaganych raportów do US, ZUS, GUS oraz pozostałych urzędów i instytucji
– Aktualizacja polityki rachunkowości, planu kont zgodnie z określonymi standardami sprawozdawczymi, wymogami kontrolingu oraz prawem podatkowym
– Prowadzenie ewidencji ŚT i WNiP, rozliczanie księgowe leasingów, umów kredytowych
– Rozliczanie kontraktów długoterminowych
– Przeprowadzanie rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów,
– Rozliczanie i dekretacja importu i transakcji unijnych WNT, WDT
– Nadzór merytoryczny nad rozliczaniem i księgowaniem płac,
– Nadzór / przygotowywanie dokumentacji cen transferowych
– Sporządzanie raportów, zestawień i prognoz na potrzeby zarządu, banków i innych instytucji zewnętrznych
– Nadzór nad procedurami związanymi z prowadzeniem ewidencji księgowej, zapewnieniem kompletności i prawidłowości księgowań, potwierdzaniem sald z kontrahentami, prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych

Wymagania:
– Wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse i rachunkowość, ekonomia)
– Kilkuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku głównego księgowego
– Mile widziane doświadczenie w firmie budowlanej
– Doświadczenie w sporządzaniu rocznych sprawozdań (bilans, rachunek zysków i strat, przepływy, zmiany w kapitałach, informacja dodatkowa i sprawozdanie z działalności)
– Praktyczna znajomość Ustawy o rachunkowości oraz zagadnień z zakresu przepisów podatkowych (CIT, VAT, podatek od towarów i usług)
– Dobra znajomość programów finansowo-księgowych (preferowany Subiect, Rewizor)
– Znajomość pakietu MS Office (w tym programu Excel)
– Umiejętność zarządzania zespołem i dobra organizacja pracy
– Skrupulatność i umiejętność analitycznego myślenia

Oferujemy:
– Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
– Atrakcyjne warunki zatrudnienia
– Możliwość rozwoju zawodowego, podnoszenia kwalifikacji

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.
E:rekrutacja@furmanek.pl
M:+48 797 909 631

Wkładamy serce w kamień

Region: cała Polska

Zakres zadań:
– Kierowanie robotami, realizacja inwestycji w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną i harmonogram
– Planowanie robót, bieżące monitorowanie stopnia zaawansowania,
– Nadzór nad technicznymi aspektami inwestycji
– Nadzór nad jakością i terminowością prowadzonych robót, koordynacja pracy podwykonawców oraz pracowników firmy, rozliczanie z wykonanych prac
– Koordynacja zamówień materiałów
– Prowadzenie kompleksowej dokumentacji wykonywanych robót (przygotowywanie dokumentacji odbiorowej, nadzór nad dokumentacją wykonawczą)
– Bieżące raportowanie przebiegu prac
– Nadzór i kontrola budżetu, racjonalne gospodarowanie środkami rzeczowo-materiałowymi i dysponowanie zasobami kadrowymi
– Zarządzanie podległym zespołem
– Współpraca z inwestorem, inspektorem nadzoru, podwykonawcami i dostawcami
– Udział w spotkaniach i naradach

Wymagania:
– Wykształcenie wyższe techniczne –kierunek budownictwo
– Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
– Co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach (mile widziane doświadczenie w prowadzeniu robót konstrukcyjnych na zabytkach)
– Wysoko rozwinięte umiejętności kierownicze
– Znajomość prawa budowlanego
– Znajomość programów: AutoCad, Norma Pro, Excel
– Prawo jazdy kat. B
– Znajomość rynku firm podwykonawczych będzie dodatkowym atutem
– Bardzo dobra organizacja czasu pracy
– Gotowość do pracy w delegacjiw

Oferujemy:
– Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
– Motywacyjne warunki zatrudnienia
– Możliwość rozwoju zawodowego, podnoszenia kwalifikacji, zdobywania wiedzy i doświadczenia

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.
E:rekrutacja@furmanek.pl
M:+48 797 909 631

Wkładamy serce w kamień.

Miejsce pracy: Daleszyce
Region: świętokrzyskie

Zakres zadań:
– Prace murarsko – tynkarskie na budowach

Wymagania:
– Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
– Zaangażowanie, dokładność oraz sumienność w wypełnianiu obowiązków
– Poczucie odpowiedzialności za powierzone mienie oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie budowy

Oferujemy:
– Ciekawą pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
– Rozwój zawodowy, możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.
E:rekrutacja@furmanek.pl
M:+48 797 909 631

Wkładamy serce w kamień.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Furmanek Renewal Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Daleszycach 26-021, ul. Świętokrzyska 9, NIP 657-24-37-273, Regon 29245482. Kontakt z administratorem w sprawach ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą drogi elektronicznej pod adresem: rodo.r@furmanek.pl.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz. W zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu Pracy podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są przepisy prawa. Podanie tych danych osobowych jest obowiązkowe w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek czy informacje o zainteresowaniach) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyrażasz wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne. Podanie tych informacji jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, po prostu nie umieszczaj ich w swoim zgłoszeniu.

Jeżeli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane będą przetwarzane również w celu przeprowadzenia przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Furmanek Renewal Sp. z o.o. S.K.A.

Masz prawo wycofać każdą z wyrażonych przez siebie zgód w dowolnym momencie. Aby to zrobić skontaktuj się z nami pod adresem: rodo.r@furmanek.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

Możemy także przetwarzać Twoje dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, o ile roszczenia te będą dotyczyć postępowania rekrutacyjnego. W takiej sytuacji, podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniach przed sądami lub organami administracji.

 

Odbiorcy danych i przekazywanie danych do państw trzecich

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym na rzecz Furmanek Renewal Sp. z o.o. S.K.A usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takim jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Okres przechowywania danych

Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w przyszłych rekrutacjach Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres 3 lat od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego. Jeżeli nie wyrazisz takiej zgody, to Twoje dane osobowe usuniemy niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz.

 

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, do żądania ich usunięcia i żądania ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz –w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody – prawo do przenoszenia podanych nam danych osobowych. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

 

Źródło danych

Od osoby, której dane dotyczą.

 

Kontakt z administratorem

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące zasad przetwarzania Twoich danych osobowych przez Furmanek Renewal Sp. z o.o. S.K.A lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw skontaktuj się z nami pod adresem: rodo.r@furmanek.pl

 

Wkładamy serce w kamień.