TRWAJĄ PRACE W MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI

Prace renowacyjno-konserwatorskie w Muzeum Niepodległości w Warszawie idą pełną parą. Ponieważ zakres robót obejmuje całość wnętrza budynku, od piwnic, aż po strych oraz jego teren, muszą one być prowadzone etapami.

Żeby móc prowadzić prace na parterze musieliśmy najpierw przeprowadzić odkopanie zasypanych piwnic, ich osuszenie i odgrzybienie wraz z wykonaniem nowych podłóg i stropów nad odzyskanymi pomieszczeniami. Jednocześnie wymiany wymaga cała instalacja wewnętrzna. Wykonujemy nowe instalacje CO, wentylacji, klimatyzacji, elektryczne, teletechniczne, przeciwpożarowe, alarmowe oraz audiowizualne. Przebudowy wymają również klatki schodowe, które uzupełnimy o dźwigi osobowe oraz całkiem nową klatkę schodową. Wraz z postępem prac stopniowo też przeprowadzimy wymianę stolarki drzwiowej i okiennej oraz renowację więźby dachowej.
W kolejnych etapach zrealizujemy konserwatorski remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej, pokrycia dachu oraz wymianą obróbek rynien i rur spustowych. Na nowo również zagospodarujemy teren wokół pałacu oraz wykonamy instalację iluminacji jego elewacji.

Zakończenie prac przewidywane jest na koniec 2019 roku.

Wkładamy serce w kamień.