WILEŃSKA NOWA ROSSA ODNOWIONA

Zakończyliśmy prace rewitalizacyjne na Cmentarzu na Rossie w Wilnie przy kwaterach poległych w latach 1919-1920 w bratobójczej walce o Wilno żołnierzy polskich i litewskich oraz pięciu żołnierzy z Samoobrony Wileńskiej, którzy polegli w walkach ulicznych z Niemcami i bolszewikami na przełomie 1918 i 1919 r. Cmentarz liczy blisko 250 lat składa się z kilku części: Starej Rossy, Nowej Rossy i Cmentarzyka Wojskowego z mauzoleum marszałka Józefa Piłsudskiego, w którym spoczywa jego serce i prochy matki.

Odnowione nagrobki znajdują się w części „Nowa Rossa”.

Zdemontowaliśmy czterdzieści nagrobków, które były w bardzo złym stanie, a następnie w ich miejsce ponownie ustawiliśmy nowe nagrobki. Są one kopią oryginalnych nagrobków, pod względem materiału jak i formy.
Dogłębnej renowacji została poddana też kolumna, która znajduje się pomiędzy grobami polskich i litewskich żołnierzy, na której widnieje napis „Wilno swoim wybawcom”.
Została oczyszczona, wszystkie luźne i odspojone elementy usunięte, następnie zostały uzupełnione ubytki, zaklejone wszelkie rysy i pęknięcia, a na końcu całość została ponownie pomalowana.

Zobaczcie na zdjęciach wszystkie etapy: przed, w trakcie i po rewitalizacji.


Wkładamy serce w kamień.